AS ONZE

PRIVĀTUMA POLITIKA

SVARĪGA INFORMĀCIJA

PAR TO, KĀ MĒS VĀCAM, IZMANTOJAM UN GLABĀJAM INFORMĀCIJU PAR JUMS.

Pēdējās atjaunināšanas datums: 2023. gada 10. novembris

AS “Onze” (turpmāk tekstā – “Uzņēmums” vai “mēs”) rūpējamies par jūsu informācijas aizsardzību. Mēs ievērojam tā sauktās Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) prasības un citus tiesību aktus, kas aizsargā informāciju par jums mūsu uzņēmumā. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo konfidencialitātes politiku.

 1. Kā lasīt šo konfidencialitātes politiku?

Šī politika sniegs atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem par to, kā mēs vācam, izmantojam un glabājam informāciju par jums. Jums tas ir svarīgi – lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo politiku. Šo politiku laiku pa laikam var grozīt. Reizi pa reizei apmeklējiet uzņēmuma konfidencialitātes politikas tīmekļa vietni – tur atradīsiet jaunāko šīs politikas versiju.

 1. Kas ir atbildīgs par manas informācijas aizsardzību?

Mēs esam: AS ONZE

Mūsu identifikācijas numurs ir: 304875899

Mūsu adrese ir: Baltā iela 1B, Rīga, LV-1055

Mūsu e-pasta adrese ir: info@onze.lv

Mūsu tālruņa numurs ir: +370 20 546348

 1. Kāpēc un kādu informāciju par mani jūs apkopojat?
Kāpēc jūs vācat informāciju par mani?Kādu informāciju par mani jūs apkopojat?Kāpēc jums ir likumīgi atļauts vākt manu informāciju? Kādi VDAR un citu tiesību aktu noteikumi ir piemērojami?Cik ilgi jūs glabājat informāciju par mani?
Sniegt jums loģistikas pakalpojumus Vārds un uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, personu apliecinošu dokumentu dati, personas kods, sniegtais pakalpojums, PVN rēķins, kases kvīts, iesniegtie dokumenti, PVN maksātāja kods (ja fiziskā persona ir PVN maksātājs), par pakalpojumiem maksājamā summa, norēķinu informācija, komunikācija, paraksts, pārstāvētā organizācija. Mēs ar jums noslēdzam un izpildām līgumu (Civilkodeksa 3. pants). VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts) Līdz līguma termiņa beigām un 10 gadus pēc līguma termiņa beigām ar jums.
Lai uzturētu biznesa attiecības ar fiziskām un juridiskām personām, kuras pārstāvat.Vārds, uzvārds, personas kods, adrese, pilnvara, pilnvaras derīguma termiņš, paraksts, saistība ar pārstāvēto personu, persona, kuru pārstāvat, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese, saziņa ar Sabiedrību, informācija par pārstāvēto personu. Mums ir leģitīmas intereses (uzturēt attiecības ar fiziskām vai juridiskām personām, kuras jūs pārstāvat) (Civilkodeksa 7. pants). VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Līdz līguma termiņa beigām un 10 gadus pēc līguma termiņa beigām ar personu, kuru pārstāvat.
Lai jūs informētu par mūsu produktiem un pakalpojumiem, kas jums varētu būt svarīgi.Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, adrese, uzņēmuma nosaukums, kuru pārstāvat, e-pasta adrese. Jūs tam piekritāt (Civilkodeksa 1. panta 2. punkts). VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts, VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts, VDAR 6. Lietuvas Elektronisko komunikāciju likuma 69. panta 1. punkts) vai esat iegādājies no mums produktus vai pakalpojumus (Lietuvas Elektronisko komunikāciju likuma 69. panta 1. punkts), vai esat iegādājies no mums produktus vai pakalpojumus (Lietuvas Elektronisko komunikāciju likuma 69. panta 1. punkts). Lietuvas Elektronisko komunikāciju likuma 69(2) punkts).
Mums ir leģitīmas intereses (lai nosūtītu tiešās tirgvedības paziņojumus) (Civilkodeksa 7. pants. VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts)
5 gadus pēc klientu attiecību beigām, ja vien jūs neatsaucat savu piekrišanu.
Lai apstrādātu jūsu iesniegtos pieprasījumus, pieprasījumus un sūdzības.Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, valsts, tālruņa numurs, jūsu pieprasījuma priekšmets, pieprasījuma datums, pieprasījuma saturs, pieprasījumam pievienotie pielikumi, atbilde uz jūsu pieprasījumu. Jūs tam piekritāt (Civilkodeksa 1. panta 2. punkts). VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) Mums ir likumīgas intereses to darīt (apstrādāt jūsu pieprasījumus) (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts)10 gadus pēc pēdējā pieprasījuma saņemšanas.
Lai iesaistītos ar jums saistītos tiesas procesos.Visa iepriekš minētā informācija, jums nosūtītie dokumenti un pielikumi, jūsu iesniegtie dokumenti un pielikumi, procesuālie dokumenti, tiesas nolēmumi, rezolūcijas, lēmumi.Mums ir leģitīmas intereses (aizstāvēt uzņēmuma tiesības tiesvedībā) (Civilkodeksa kodeksa 6. pants). VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts)10 gadi
Informācija par noziedzīgiem nodarījumiem un sodāmībuDatu apstrāde ir nepieciešama, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības (Regulas (EK) Nr. VDAR 9. panta 2. punkta f) apakšpunkts)
 1. Vai jūs dalāties ar informāciju par mani?

Informāciju par jums mēs kopīgojam ar šādām struktūrām tikai tad, ja tas ir nepieciešams un atļauts saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un 3. atbildē uzskaitīto iemeslu dēļ:

 • grāmatvedības pakalpojumu uzņēmumi;
 • tiesām, tiesībaizsardzības un citām valsts iestādēm;
 • advokātiem, notāriem, tiesu izpildītājiem, revidentiem, konsultantiem, IT pakalpojumu sniedzējiem, elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem, apdrošināšanas sabiedrībām, arhivēšanas pakalpojumiem un citiem subjektiem, kas sniedz pakalpojumus Sabiedrībai.
 1. Ko es varu darīt ar savu informāciju jūsu uzņēmumā?

VDAR un citi tiesību akti paredz jums noteiktas tiesības, šo tiesību īstenošanas kārtību un izņēmumus. Ja tas ir atļauts ar likumu, varat:

 • Iesniegt pieprasījumu apstiprināt, ka Sabiedrība apstrādā ar jums saistītos datus. Ja Sabiedrība apstrādā ar jums saistītus datus, pieprasiet piekļuvi apstrādātajiem datiem un ar tiem saistītajai informācijai;
 • Iesniegt pieprasījumu labot izmantoto neprecīzo vai nepareizo informāciju vai papildināt to, ja tā nav pilnīga;
 • Iesniegt pieprasījumu dzēst mūsu rīcībā esošo informāciju par jums, ja mēs to izmantojam nelikumīgi;

§ Iesniegt pieprasījumu ierobežot jūsu informācijas apstrādi – ja apstrīdat datu precizitāti vai iebilstat pret datu apstrādi, ja nepiekrītat, ka jūsu dati, kas apstrādāti nelikumīgi, tiktu dzēsti, vai ja dati jums ir nepieciešami, lai izvirzītu, izpildītu vai aizstāvētu juridiskas prasības;

 • iebilst pret jūsu informācijas vākšanu, izmantošanu un glabāšanu mūsu Uzņēmumā – ja mēs apstrādājam datus, pamatojoties uz Uzņēmuma juridiskajām un/vai trešo personu interesēm;
 • Iesniegt pieprasījumu pārsūtīt (saņemt) datus, kurus esat mums sniedzis saskaņā ar līgumu vai sniedzis piekrišanu un kurus mēs apstrādājam automatizēti, parasti izmantojot elektronisko formu;
 • atsaukt mums sniegto piekrišanu attiecībā uz jūsu izmantoto informāciju – ja mēs izmantojam datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu;
 • Iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, jo īpaši tajā dalībvalstī, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta vai jūsu iespējamā VDAR pārkāpuma vieta, un lūgt tiesiskās aizsardzības līdzekļus.
 1. Vai jūs izmantojat sīkfailus?

Jā. Mēs izmantojam sīkfailus, kā aprakstīts tālāk tabulā.

Sīkfailu kategorijaSīkfaila nosaukumsSīkfailu mērķisSīkfailu derīguma termiņš
Trešās puses sīkfails_gaŠis sīkfails tiek izmantots, lai identificētu unikālos apmeklētājus, un tiek atjaunināts katru reizi, kad apmeklējat lapas.2 gadi
Trešās puses sīkfails_gatŠo sīkfailu izmanto Google Analytics, lai ierobežotu vaicājumu biežumu.Pārlūkošanas sesijas laikā
Obligāti nepieciešamie sīkfaili_gidŠis sīkfails tiek izmantots, lai atšķirtu lietotājus24 stundas
 1. Kā pārvaldīt sīkfailus?

Varat konfigurēt pārlūkprogrammu tā, lai tā noraidītu dažas vai visas sīkdatnes vai pirms sīkdatņu pieņemšanas pieprasītu jūsu atļauju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, dzēšot sīkfailus vai atspējot turpmākos sīkfailus, jūs, iespējams, nevarēsiet piekļūt noteiktām mūsu vietnes sadaļām vai funkcijām. Lai uzzinātu, kā pielāgot vai mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, apmeklējiet www.aboutcookies.org vai www.allaboutcookies.org.

Lai iegūtu informāciju par trešo pušu sīkfailiem, to politiku un kontroles iespējām, lūdzu, izlasiet šo trešo pušu sīkfailu politiku.